Privacyverklaring door Autorola verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van Autorola-services, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u, de 'betrokkene', te laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk en wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring goed te lezen. Als u toelichting of hulp nodig heeft bij het lezen ervan, neem dan contact op via +32 (0)3 887 19 00. Wij proberen u dan zo goed mogelijk helpen. 

Wij maken tevens gebruik van cookies. Indien u wilt weten hoe wij cookies gebruiken, lees dan onderaan over ons cookie beleid.

Het bedrijf dat uw gegevens verzamelt, de verwerkingsverantwoordelijke (data controller), is:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A 
DK-5000 Odense C
Denemarken
Tel.: +45 70 20 16 61
E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Uw primaire contactpersoon en het bedrijf dat uw gegevens verwerkt, de gegevensverwerker, is:

Autorola.be
Autostad, Boomsesteenweg 930, Bus 4
2610 Antwerpen - Wilrijk
Tel: +32 (0)3 887 19 00
Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw gegevens behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit persoongegevens:

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 274 48 00
Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Website: https://www.privacycommission.be/

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw gegevens behandelen en waarmee wij u niet kunnen helpen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11

Uw persoonsgegevens worden wettelijk beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Mensen die zich aanmelden voor Autorola-services

Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker van het INDICATA (onderdeel van Autorola), gaat u een overeenkomst aan waarbij Autorola BV uw contactgegevens zal verwerken. Uw gegevens worden gebruikt voor het verlenen van Autorola-services en om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden over service-updates, account-e-mails, bepaalde acties en ander relevante nieuwsbrieven waarvoor u zich aanmeldt.
Behoudens wanneer er sprake is van een rechtsvordering, ligt het in onze bedoeling de van u verzamelde gegevens twee jaar nadat uw account is beëindigd, te verwijderen of te anonimiseren. Gelieve hierbij rekening te houden met een marge, aangezien wij niet dagelijks controleren of er informatie is die moet worden verwijderd.

Er zijn bepaalde gevallen waarin wij uw persoonsgegevens die wij, bij aanmelding, hebben verwerkt, delen met derden om de overeengekomen service(s) uit te voeren. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, situaties waarin u services koopt, wanneer u rechtmatige facturen van Autorola en/of Indicata niet betaalt, wanneer wij factureren, wanneer wij betalingen terugbetalen, op de vraag van de autoriteiten met betrekking tot misdaadonderzoeken, enz. De categorieën ontvangers zijn:

 • Accountants
 • Onze bank
 • De gerechtsdeurwaarder
 • Ons incassobedrijf
 • De autoriteiten
 • Onze partners die onze websites en internetservices hosten


Mensen die onze websites bezoeken

Wij verzamelen informatie over welke pagina's u bezoekt, welke voertuigen u waardeert, via welke campagne u op onze sites terecht bent gekomen, enz. Deze informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en om de gebruikerservaring en -stroom te optimaliseren met als doel de verkoop te verbeteren. Identificeerbare trackinginformatie wordt niet langer dan twee jaar bewaard. Anonieme gegevens kunnen langer worden bewaard. Wij hebben een juridisch belang bij het optimaliseren van onze verkoop en wij vinden dat dit een gerechtvaardigde reden is om uw gegevens te verzamelen en te verwerken op basis van uw surfgedrag op onze websites. Wij gebruiken diensten van derden om anonieme statistieken te maken over het gebruik van onze websites. Wij maken ook gebruik van cookies. Zie ons [cookiebeleid] om te weten te komen hoe wij cookies gebruiken.

Mensen die de Autorola Service Desk gebruiken of op een andere manier om ondersteuning vragen

Autorola biedt ondersteuning en hulp als u problemen ondervindt met onze services. Wij hebben een legitiem belang om onze klanten te helpen bij het gebruik van onze services. Wij gebruiken systemen van derden voor het bijhouden van aan ons gerichte ondersteuningsverzoeken en de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden kan worden opgeslagen bij een externe partner.

In gevallen waarin u ondersteuning voor een subsysteem aanvraagt, moeten wij mogelijk de persoonsgegevens, die u eerder heeft verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden, delen om de vereiste ondersteuning van onze partners te verkrijgen. Wij verwijderen of anonimiseren de persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden, max. twee jaar nadat uw verzoek is afgehandeld.

Mensen die weigeren te betalen

Autorola heeft er een juridisch belang bij dat klanten betalen wat zij verschuldigd zijn. Autorola probeert achterstallige betalingen te innen. Wanneer Autorola en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken over de wijze van betaling, zal Autorola een derde partij inschakelen om het geld te vorderen en in dat geval relevante persoonsgegevens delen met het incassobedrijf.

Uw rechten

In overeenstemming met de wet hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door Autorola worden gebruikt:

Recht
Betekenis
Uitzonderingen

Recht om te worden verwijderd ('recht op vergetelheid')

Autorola zal uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren wanneer u daarom vraagt. Het verwijderen van uw persoonslijke informatie zal zo snel mogelijk gebeuren. In elk geval binnen een maand, na ontvangst van uw verzoek.

Autorola is alleen verplicht om uw gegevens te verwijderen als Autorola niet wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren of als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

   

 2. u trekt de toestemming in die u hebt gegeven voor het verzamelen en verwerken, waarbij er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;

 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

 4. uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 5. uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Autorola is onderworpen;

Recht op beperking van de verwerking

Autorola stopt op uw verzoek met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Autorola is alleen verplicht om de verwerking van uw gegevens te stoppen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, voor een periode waarin Autorola de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens kan verifiëren;

 • de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het verwijderen van

  de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 • Autorola heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze worden door de betrokkene benodigd voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

 • u hebt Autorola op de hoogte gebracht van inbreuk op uw belangen, rechten en vrijheden in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van Autorola boven die van u gaan.

Recht op rectificatie

Als u vindt dat wij verkeerde persoonsgegevens hebben, laat het ons dan weten en wij zullen de gegevens corrigeren.

 

Recht op toegang door de betrokkene

U hebt het recht te beschikken over een kopie van de persoonsgegevens die Autorola over u heeft. Wij zullen deze digitaal aan u verstrekken, tenzij om een andere vorm wordt gevraagd. Er zijn meer regels van toepassing op de inzage in uw persoonsgegevens, maar alle vereiste informatie moet hierboven zijn beschreven. De kopie van uw persoonsgegevens wordt zo snel mogelijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek bezorgd.

 

Recht om toestemming te herroepen

Voor zover ons verzamelen en ons gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Autorola.

 

Recht op gegevensoverdracht

U hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat. Autorola kan de kopie op uw verzoek ook rechtstreeks naar een ander bedrijf sturen.

Autorola is alleen verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer:

 1. de gegevens door u aan Autorola worden verstrekt,
 2. het verzamelen van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarin u partij bent en
 3. de verwerking door geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd (dat wil zeggen, geen informatie op papier).

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking met betrekking tot direct marketing en wanneer u van mening bent dat uw rechten worden geschonden of uw vrijheid wordt beperkt.

Autorola kan uw persoonsgegevens blijven verwerken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Autorola toont zwaarwegende en legitieme redenen aan voor voortzetting van de verwerking.

 2. Autorola moet uw persoonsgegevens verwerken om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 3. De juridische basis voor de verwerking is niet gebaseerd op een legitiem belang of gedaan in het algemeen belang.

Gebruik van cookies op Indicata.nl

Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn stukjes elektronische informatie die een website op de computer van een bezoeker plaatst om specifieke informatie te verkrijgen over de bezoeken van de bezoeker aan een website. Cookies vertellen ons niet wie u bent, maar wijzen een uniek identificatienummer toe aan uw computer. Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van uw computer en worden gebruikt om het klikken bij te houden terwijl u door de pagina's op de site gaat.

Hoe wij cookies gebruiken

De eerste keer dat u deze site bezoekt, plaatsen wij een cookie op uw computer. Dit wordt een 'first-party cookie' genoemd. Wij gebruiken cookies om ons te vertellen of u de site eerder hebt bezocht, om te registreren of u bent ingelogd, of om een demo of taxatie hebt verzocht. Dit wordt een HTTP-cookie genoemd. Wij gebruiken ook cookies om ons in staat te stellen andere informatie over u te verkrijgen, zoals demografische gegevens en voorkeuren. Verder gebruiken wij de informatie om de gebruiksvriendelijheid van onze site te meten. Hieronder ziet u een overzicht van de first-party cookies die wij op onze website gebruiken.

Naam cookieWaar wordt cookie voor gebruikt
Adsense: _gads Google Adsense-cookies worden gebruikt om u relevante advertenties aan te bieden. Adsense-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ga naar http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/ als u meer wilt weten over Google Adsense-cookies en hoe u deze kunt beheren
Google Analytics: cookies met namen die beginnen met "_ut" Wij gebruiken Google Analytics om ons inzicht te geven in de wijze waarop onze gebruikers omgaan met onze website. Om deze inzichten te verkrijgen, gebruikt Google Analytics een aantal cookies. De verzamelde informatie is anoniem en statistisch van aard. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Google biedt een 'opt-out plug-in' voor de meest voorkomende webbrowsers op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
JSESSIONID Deze cookie helpt ons uw huidige interactiesessie te identificeren. De cookie bevat alleen een unieke identificatie en geen persoonlijke informatie.
Lightstreamer: cookies met namen die eindigen op "_myfavorites" Wij gebruiken Lightstreamer om ervoor te zorgen dat u bij gebruik van onze favorietenlijst de realtime-ervaring krijgt. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ga naar http://www.lightstreamer.com/privacy-policy voor meer informatie over de cookies die betrekking hebben op Lightstreamer
Plaats Voor sites die meerdere talen gebruiken, helpt deze cookie de door u eerder geselecteerde taal te onthouden. De cookie bevat geen persoonlijke informatie.
Login De Login-cookie zorgt ervoor dat u wordt herinnerd als u een volgende keer onze website bezoekt. De cookie slaat alleen uw gebruikersnaam op en geen persoonlijke informatie.
NTPClockOffset Met deze cookie kunnen wij u ongeacht uw locatie dezelfde bezoekbeleving bieden. De cookie bevat alleen een unieke identificatie en geen persoonlijke informatie.
Qualaroo: cookies met namen die beginnen met "ki_" Wij gebruiken Qualaroo voor onderzoek naar de kwaliteit van de website. Qualaroo-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Voor meer informatie over cookies van Qualaroo verwijzen wij naar https://qualaroo.com/privacy-policy/
ROUTEID De ROUTEID-cookie wordt gebruikt om u de best mogelijke stabiliteit en prestaties te garanderen bij het navigeren op de website. De cookie bevat geen persoonlijke informatie.
Visual Website Optimizer: cookies met namen die beginnen met "_vis_opt_" Deze cookies, aangeboden door Visual Website Optimizer, worden gebruikt om uw beleving van de website te optimaliseren. De Visual Website Optimizer-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ga naar http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php om u af te melden voor Visual Website Optimizer-cookies
Postcode Deze cookie wordt gebruikt voor het bepalen de afstand tussen de geselecteerde postcodes. De postcode-cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Uitschakelen van cookies

U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren of om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze wilt accepteren of niet. Houd er rekening mee dat sommige van onze services, bijvoorbeeld bieden op een veiling, niet werken als uw browser geen cookies accepteert. U kunt echter cookies van onze websites toestaan door onze site(s) aan te merken als "vertrouwde website" in uw internetbrowser.

Verwijderen van cookies

Door cookies te verwijderen, wordt uw instemming met ons cookiebeleid ingetrokken. U moet ons cookiebeleid vervolgens opnieuw accepteren om onze site te kunnen gebruiken. Klik hier als dat niet werkt en volg de instructies.

Cookies van derden

Sommige cookies worden ingesteld door diensten die op onze websites verschijnen. Deze cookies worden ingesteld door derden waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten. Ze worden beheerd door de aanbieder van die dienst. Dit worden 'third-party cookies' genoemd. Het kan hierbij gaan om onze reclamebureaus of serviceaanbieders. Het doel hiervan is voornamelijk het verzamelen van informatie voor statistisch gebruik en het bereiken van een optimale bruikbaarheid van de websites. Hieronder ziet u een overzicht van de cookies van derden die wij op onze website gebruiken.

Naam cookieWaar wordt cookie voor gebruikt
Adform: C, cid GCM, TPC en XCM Adform wordt gebruikt voor de evaluatie van onze marketingcampagnes. Ga naar http://www.adform.com/site/privacy-policy/ voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor Adform-cookies
Doubleclick: _drt_ en id Doubleclick-cookies worden gebruikt om u relevante advertenties aan te bieden. Ga naar http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/ voor meer informatie over DoubleClick-cookies en hoe u deze kunt beheren
YouTube: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE en YSC YouTube-cookies worden gebruikt om ons in staat te stellen om u te helpen aan de slag te gaan met 1 of meerdere van onze producten. Ga naar http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ voor meer informatie over YouTube-cookies
Zendesk: Cookies met namen die eindigen op "__c", __qca, gauge, _mkto_trk_, optimizelyBuckets, optimizelyEndUser, optimizelySegments, zendesk_session en _zendesk_shared_session Wij gebruiken Zendesk-cookies om u in de gelegenheid te stellen ons feedback te geven over onze producten. Ga naar http://www.zendesk.com/company/privacy voor informatie over Zendesk-cookies en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen


Cookies die door onze website worden ingesteld, blijven maximaal twee (2) jaar op uw apparatuur staan, waarna ze automatisch worden gewist.

Meer informatie over cookies

Als u meer wilt weten over cookies, is de website www.allaboutcookies.org een aanrader. Voor meer informatie over de wetgeving betreffende cookies verwijzen wij naar de Europese Richtlijn 2009/136/EG. Hierin komen onder meer de rechten van gebruikers ten aanzien van elektronische communicatienetwerken en -diensten, persoonsgegevens, privacybescherming en de handhaving van wetgeving inzake consumentenbescherming aan de orde.

Vragen

Als u vragen hebt over het gebruik van cookies op onze website(s), aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.